Polski   English  


Kilka słów wprowadzenia...

W ciągu 80 lat, jakie upłynęły od pierwszego zabiegu cewnikowania serca*, nastąpił bardzo szybki rozwój techniki zabiegów i rodzajów urządzeń medycznych stosowanych w leczeniu chorób naczyń.

Stosowanie techniki angioplastyki wieńcowej (PTCA), opracowanej w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku przez Andreasa Gruentziga, uratowało życie tysięcy pacjentów trafiających do szpitali z zawałem. Opracowywane kolejne generacje balonów i stentów wieńcowych przynoszą co kilka lat jakościowe zmiany w wynikach leczenia. O ostatniej z nich - zmniejszeniu śmiertelności pacjentów wysokiego ryzyka leczonych przy użyciu stentów BioMatrix - piszemy więcej w dziale „PTCA”.

W dziale „Hipotermia” przedstawiamy ciągle niedocenianą, a przy tym jakże skuteczną metodę ratowania życia i zdrowia osób po nagłym zatrzymaniu pracy serca. Hipotermia terapeutyczna - bo o niej mowa - została przedstawiona jako standard leczenia w opublikowanych w grudniu 2010 r. „Zaleceniach Europejskiej Rady Resuscytacji  2010” (ang. „ERC Guidelines 2010”).

Stąd już tylko krok do technologii zmniejszających ryzyko udaru i sprzętu ratującego życia, gdy do udaru jednak dojdzie. Piszemy o pracach nad opracowaniem sprzętu, którym można by zastąpić leki przeciwkrzepliwe, o postępach w technice i technologii leczenia migotania przedsionków oraz o możliwościach interwencyjnego leczenia naczyń mózgowych.

Czytając o tych wszystkich fantastycznych osiągnięciach twórców nowych, wspaniałych technik leczenia, nie zapominajmy o tym, że najlepiej jest nie musieć z nich korzystać! Po wielokroć udowodniono, że najskuteczniejsze sposoby zapobiegania zawałom czy udarom są w naszych rękach! Miłej lektury!
 
-------------
* Pierwszy zabieg cewnikowania serca wykonał w 1929 roku Werner Forssmann, wprowadzając sobie cewnik do prawego przedsionka serca, a następnie ‒ po przejściu do pracowni RTG ‒ wykonując sobie zdjęcie serca ze znajdującym się w nim cewnikiem. Choć po opublikowaniu doniesienia o tym zabiegu stracił pracę i został zmuszony do zaprzestania pracy jako kardiolog, jego praca została nagrodzona Nagrodą Nobla w zakresie medycyny, przyznaną mu (wraz z Andre Cournand oraz Dickinsonem Richardsem) w roku 1956.