Polski   English  


Październik 2004: chwilę po pierwszym w Polsce zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka serca!

Kilka słów wprowadzenia...


POLIMED Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy mający stworzyć urządzenie zmniejszające śmiertelność pacjentów z powodu ostrego rozwarstwienia aorty, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie pierwszego na świecie urządzenia do ratowania pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty, które uszczelnia ścianę naczynia, umożliwia przepływ krwi i zabezpiecza tętnicę przed pęknięciem.


Planowane efekty

Planowanym efektem projektu jest wprowadzenie opracowanego urządzenia na rynek zmniejszając w efekcie śmiertelność wśród pacjentów.

Całkowita wartość projektu: 26 739 324, 16 zł.   Wkład funduszy europejskich: 18 324 496, 84 zł

###
W ciągu 80 lat, jakie upłynęły od pierwszego zabiegu cewnikowania serca*, nastąpił bardzo szybki rozwój techniki zabiegów i rodzajów urządzeń medycznych stosowanych w leczeniu chorób naczyń.

Stosowanie techniki angioplastyki wieńcowej (PTCA), opracowanej w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku przez Andreasa Gruentziga, uratowało życie tysięcy pacjentów trafiających do szpitali z zawałem. Opracowywane kolejne generacje balonów i stentów wieńcowych przynoszą co kilka lat jakościowe zmiany w wynikach leczenia. Stenty uwalniające leki zmniejszyły smiertelność pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową i zawały serca. Otwierając duże naczynia nie są w stanie poprawnić mikrokrążenia. Tu na pomoc przychodzi REDUCER - reduktor przepływu implantowany do zatoki wieńcowej uwalniający pacjentów od nawracającego bólu, przywracający mikrokrążenie serca i w efekcie pozwalający ciężko chorym na serce pacjentom wrócić do normalnego, bezobjawowego życia!
Niewydolność serca to największy z problemów z jakimi mierzą się kardiolodzy. Choroba której rozwój można tylko spowolnić, największy zabójca chorych na serce. Sukcesy nowych terapii - w tym opisany w zakładce AFR regulator przepływu przedsionkowego - pozwalają uwolnić pacjentów od bólu i przywrócić im możliwość samodzielnego funkcjonowania!

W dziale „Hipotermia” przedstawiamy ciągle niedocenianą, a przy tym jakże skuteczną metodę ratowania życia i zdrowia osób po nagłym zatrzymaniu pracy serca. Hipotermia terapeutyczna - bo o niej mowa - została przedstawiona jako standard leczenia w opublikowanych w grudniu 2010 r. „Zaleceniach Europejskiej Rady Resuscytacji  2010” (ang. „ERC Guidelines 2010”). Pandemia COVID-19 odkryła nowy obszar zastosowania tej technologii: leczenie lekoopornych gorączek na które cierpią hospitalizowani na COVID pacjencie przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa walczącego o ich życia personelu.

Stąd już tylko krok do technologii zmniejszających ryzyko udaru i sprzętu ratującego życia, gdy do udaru jednak dojdzie.
O tym więcej w dziale "Neuro".

Czytając o tych wszystkich fantastycznych osiągnięciach twórców nowych, wspaniałych technik leczenia, nie zapominajmy o tym, że najlepiej jest nie musieć z nich korzystać! Po wielokroć udowodniono, że najskuteczniejsze sposoby zapobiegania zawałom czy udarom są w naszych rękach! Miłej lektury!
 
-------------
* Pierwszy zabieg cewnikowania serca wykonał w 1929 roku Werner Forssmann, wprowadzając sobie cewnik do prawego przedsionka serca, a następnie ‒ po przejściu do pracowni RTG ‒ wykonując sobie zdjęcie serca ze znajdującym się w nim cewnikiem. Choć po opublikowaniu doniesienia o tym zabiegu stracił pracę i został zmuszony do zaprzestania pracy jako kardiolog, jego praca została nagrodzona Nagrodą Nobla w zakresie medycyny, przyznaną mu (wraz z Andre Cournand oraz Dickinsonem Richardsem) w roku 1956.